Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt vergunningverlening Amercentrale

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben verzocht om een onderzoek naar de besluitvorming in Gedeputeerde Staten.

Print
Bestuurlijke behandeling

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben verzocht om een onderzoek naar de besluitvorming in Gedeputeerde Staten (GS) over de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) voor bijstook van biomassa in de Amercentrale en de informatievoorziening daarover aan Provinciale Staten (PS). Het bestuur van de rekenkamer heeft besloten dit onderzoek uit te willen voeren. Het past bij de taak van de rekenkamer onderzoek te doen naar de kwaliteit van het gevoerde bestuur en PS te ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamer start met een feitelijk onderzoek naar de belangrijkste gebeurtenissen en geldende kaders en de bestuurlijke vraag- en aandachtspunten die dat oplevert.

Voor meer informatie zie bijgevoegde startnotitie en persbericht.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article