Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De Zuidelijke Rekenkamer verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in uitvoering met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg.

Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om onderzoek te kunnen doen. In onze privacyverklaring kunt u lezen waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt verwerken. In het verwerkingsregister staan ​​de verwerkingen van persoonsgegevens die we als Rekenkamer doen.

 

Procedures

Conform de AVG heeft de Zuidelijke Rekenkamer procedures opgesteld, die u kunt opvragen via info@zuidelijkerekenkamer.nl .

Het betreft de volgende procedures:

  • Correctierecht
  • Inza gerecht
  • Meldingen van datalekken
  • Recht van verzet