Financiën & bedrijfsvoering

Om te kunnen zorgen dat de provincies hun maatschappelijke taken kunnen waarmaken, is het van belang dat de provinciale financiën en bedrijfsvoering op orde zijn.

Daarom voert de rekenkamer regelmatig onderzoek uit naar het totaal van de inkomsten en uitgaven en financiële positie van de provincie en onderdelen van de bedrijfsvoering. Bijzondere aandacht daarbij krijgen de informatiehuishouding en de uitgaven die de provincies doen via investeringen en fondsen. Informatiehuishouding omvat het beheren, verwerken en gebruiken van informatie. Investeringen en fondsen zijn voor provincies Noord-Brabant en Limburg een belangrijk instrumentarium om maatschappelijke doelen te bereiken.