Natuur & vitaal platteland

Provincies zijn een centrale speler in het behouden en ontwikkelen van natuur.

Zij hebben de verantwoordelijkheid voor het opstellen van beheerplannen voor bijzondere natuurgebieden en versterken van de verbindingen tussen natuurgebieden. Dit doen zij in samenwerking met natuurorganisaties, waterschappen en landbouworganisaties. Als regisseur van de gebiedsgerichte aanpak hebben provincies een belangrijke rol in het zorgen voor een nieuw evenwicht tussen ecologie en economie in het landelijk gebied.