Heeft u een idee voor onderzoek?

U kunt onderwerpen voor onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer aandragen. Op deze pagina leest u hoe dat in zijn werk gaat en kunt u een voorstel indienen.

Zo werkt het

Vul onderstaande persoonlijke gegevens is. We vragen deze aan u om vast te kunnen stellen of u inwoner bent van de provincie Noord-Brabant of Limburg en om contact over uw verzoek te kunnen hebben. Na u persoonlijke gegevens kunt u een voorstel voor onderzoek invullen, met een korte toelichting. Het bestuur van de rekenkamer beslist over het uitvoeren van uw voorstel. Daarbij wegen mee vragen als:

  • Gaat het om een onderwerp met breder maatschappelijk en/of financieel belang voor de provincie?
  • Gaat het om een onderwerp waar de provincie invloed op uit kan oefenen?
  • Gaat het om goede besteding van provinciaal geld?
  • Is het al eerder onderwerp van onderzoek geweest?
  • Heeft het meerwaarde voor het werk van Provinciale Staten?

Denk met ons mee

U krijgt altijd een reactie over het besluit van de rekenkamer over uw voorstel en gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

"*" indicates required fields

1Gegevens
2Thema
3Uw idee