Economie & mobiliteit

Provincies dragen de hoofdverantwoordelijkheid voor regionaal economische ontwikkeling en samenwerking.

Zij geven hier invulling aan door het bevorderen van regionale visievorming, programmering en uitvoering. Door de inzet van Europese en provinciale fondsen ondersteunen provincies innovatie en concurrentiekracht van het eigen bedrijfsleven. Ter ondersteuning van regionale economieën en om te zorgen voor goede bereikbaarheid in het algemeen, hebben provincies ook belangrijke taken op het gebied van mobiliteit. Dit omvat het regionale vervoer over de weg, door de lucht, op het water en op het spoor.