Uitkomsten onderzoek energietransitie gepubliceerd

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Milieu, klimaat & energie

Vijf jaar na een gezamenlijk onderzoek met andere provinciale rekenkamers, heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar de stand van de energietransitie in de provincies Limburg en Noord-Brabant. In die vijf jaar is een Klimaatakkoord gesloten, zijn doelen gesteld en hebben mondiale ontwikkelingen de urgentie van de energietransitie vergroot. De rekenkamer concludeert dat Limburg en Noord-Brabant stappen hebben gezet in de informatie over de voortgang, maar dat extra inspanningen nodig zijn om de eigen doelen en landelijke afspraken waar te kunnen maken, zoals een steviger regierol en energieplanologie nodig zijn.