Toegankelijkheid

Woo-contactpersoon

De Zuidelijke Rekenkamer heeft een contactpersoon voor de Wet open overheid (Woo): N.A.C. (Ard) Schilder. De heer Schilder is het aanspreekpunt voor vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. U kunt hem bereiken via het e-mailadres info@zuidelijkerekenkamer.nl.