Vergezicht industrieterrein Moerdijk met aan de voorkant water.

Landelijk rekenkameronderzoek Energiebesparingsplicht

Milieu, klimaat & energie

De Zuidelijke Rekenkamer doet mee met een landelijk onderzoek naar energiebesparing. Het gaat om onderzoek naar het toezicht en de handhaving op de energiebesparingsplicht bij bedrijven. Zowel de Algemene Rekenkamer, provinciale rekenkamers als gemeentelijke rekenkamers doen mee aan het onderzoek.

Hoe beter het lukt energie te besparen, hoe beter de energietransitie kan worden waar gemaakt. Voor provincies en gemeenten wordt het onderzoek uitgevoerd onder regie van de NVRR en grotendeels uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys. Voor de inhoud van dit deel, zie bijgevoegde goedgekeurde offerte.
De uitkomsten van het onderzoek kunnen naar verwachting eind 2024 wordt gepubliceerd.