Toezicht & handhaving

Een gezonde en veilige leefomgeving vormt een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van het leven.

Burgers moeten ervan uitgaan dat de plek waar zijn wonen, werken en verblijven voldoen aan de normen van veiligheid en gezondheid. Provincies hebben als taak en internationale afspraken en afspraken door te vertalen naar de eigen provincie. Belangrijke instrumenten die de provincie kan inzetten voor vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven van de vastgelegde normen en afspraken.