Kwaliteit openbaar bestuur

Samen met de rijksoverheid en gemeenten dragen provincies zorg voor een goed functionerend openbaar bestuur.

Actuele onderwerpen voor beginnende jaren zijn het gezag van de overheid, het tegengaan van ondermijning, bestuurskracht en integriteit. Ook het draagt ​​bij aan een open overheid en burgerparticipatie in overeenstemming met de themakwaliteit van openbaar bestuur. Een specifieke taak die provincies hebben is het houden van interbestuurlijk toezicht op de gemeenten en waterschappen.