Cultuur en welzijn

Provincies ondersteunen diverse voorzieningen en activiteiten die gericht zijn op de culturele identiteit van de provincie en het welzijn van burgers.

Goede culturele voorzieningen hebben een belangrijk effect op de ervaren kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven. De provinciale rol varieert van het verlenen van incidentele steun aan kortdurende evenementen tot het aangaan van meerjarige verplichtingen met stichtingen en verenigingen. Een specifiek onderdeel van het provinciale takenpakket op het gebied van cultuur betreft het behoud van cultureel erfgoed en monumenten.