Ruimtelijke ordening, water & wonen

Provincies hebben een belangrijke rol in het bepalen van het gebruik van ruimte.

Met gemeenten bepalen zij hoe de fysieke leefomgeving voor burgers en bedrijven wordt gebruikt. Belangrijke opgave voor de komende jaren is het zorgen voor voldoende woningen en aanwijzen van daarvoor geschikte locaties. Een goed waterbeheer en zorgen voor waterkwaliteit vormen een steeds belangrijker onderdeel van het ruimtelijk beleid binnen de provincies.