Milieu, klimaat & energie

Op internationaal, nationaal en regionaal niveau zijn er belangrijke opgaven op het gebied van milieu, klimaat en energie.

De opwarming van de aarde en afname van biodiversiteit vragen om maatregelen op alle niveaus. De provincies zijn aan zet om dit op provinciaal niveau vorm te geven en spelen een belangrijke rol bij de energietransitie op regionaal niveau. Vermindering van schadelijke uitstoot en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maken daar deel van uit, net als vermeerdering van de beschikbaarheid van duurzame energie.