Uitkomsten onderzoek vergunningverlening Amercentrale

Zuidelijke Rekenkamer publiceert rapport vergunningverlening Amercentrale.

Print
Bestuurlijke behandeling

Op verzoek van Provinciale Staten (PS) heeft de rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar de besluitvorming en informatievoorziening omtrent de vergunningverlening aan de Amercentrale op grond van de Wet natuurbescherming. De uitkomsten zijn vastgelegd in een rapport van bevindingen, dat hieronder te vinden is. Daarnaast is een vraag-antwoord document (Q&A) opgesteld en een persbericht.

Downloads

Rapport van bevindingen
Downloaden
Persbericht
Downloaden
Q & A
Downloaden
In this article