De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Onderzoek vergunningverlening Amercentrale

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Milieu, klimaat & energie

In het voorjaar van 2022 is vanuit Provinciale Staten van Noord-Brabant het verzoek gekomen om onderzoek te doen naar de vergunningverlening Wet natuurbescherming (Wnb) met betrekking tot de Amercentrale.

Bij Provinciale Staten (PS) leefden veel vragen over de beslissing (in Gedeputeerde Staten) in 2019 en de informatievoorziening besloten aan PS.
Het bestuur van de rekenkamer heeft een eigen besloten het verzoekonderzoek in uitvoering te nemen.
Deze analyse van de rekenkamer zich op het goede in beeld brengt van de eerdere ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tijdens het proces van vergunningverlening en de informatievoorziening inclusief aan PS.
Dit heeft geleid tot een rapport van conclusie, dat begin juli 2022 wordt aangeboden aan PS.
Naast het rapport zijn een persbericht en een ‘vraag-antwoord’-document opgesteld, waarin wordt ingegaan op de belangrijkste beslissing van het onderzoek. Deze documenten zijn hieronder te vinden, de startnotitie van het onderzoek.

De rekenkamer stelde vast dat de provincie de landelijke ontwikkelingen en kaders sterven in 2019 golden, heeft gevolgd. Dat deze kaders in 2019 sterk in beweging waren, heeft mede geleid tot misverstanden en vragen bij PS, die mogelijk kunnen worden voorkomen door nog uitgebreidere en gegarandeerde informatievoorziening door GS op onderdelen. Naast de aandachtspunten voor de informatievoorziening door GS, gaven we ook een aantal aandachtspunten mee voor PS met betrekking tot kaderstelling.
De rekenkamer heeft er bewust voor gekozen om te volstaan ​​​​​​met een rapport van conclusie, met als uitgangspunt dat het aan PS van Noord-Brabant is, of en hoe daar politiek een vervolg wordt gegeven. Op 19 september 2022 is het rapport ter goedkeuring aangenomen in de Agendavergadering van PS, waarbij geen verdere behandeling in PS heeft plaatsgevonden.