Start onderzoek naar Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) provincie Limburg

De Zuidelijke Rekenkamer start voor de provincie Limburg een onderzoek naar de kwaliteit van VTH in de praktijk.

Print
Bestuurlijke behandeling

Bepaalde soorten bedrijvigheid kunnen negatieve effecten hebben op het milieu en de mentale en fysieke gezondheid van mensen. Naast milieu en gezondheid kunnen bedrijven door de opslag van gevaarlijke stoffen ook risico’s vormen voor de veiligheid van de omgeving. Provincies kunnen via het instrumentarium van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) de negatieve effecten van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de gezondheid van mensen beperken. De Zuidelijke Rekenkamer start voor de provincie Limburg een onderzoek naar de kwaliteit van VTH in de praktijk, met bijzondere aandacht voor industriecomplex Chemelot.

Voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek, zie bijgevoegde startnotitie en persbericht.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article