Quick scan Verkoop van een papierfabriek, bedrijfshal en twee kantoorvilla’s aan Building Marsna B.V.

Op verzoek van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek (CvO) van Provinciale Staten van Limburg, heeft de Zuidelijke Rekenkamer een quickscan uitgevoerd naar de verkoop van een papierfabriek, bedrijfshal en twee kantoorvilla’s aan Building Marsna B.V. in Meerssen.

Print
Bestuurlijke behandeling

De onderzoeksbrief beschrijft het besluitvormingsproces zoals dat vanaf april tot en met september 2018 heeft plaatsgevonden, benoemt de relevante wettelijke kaders en bevat opmerkingen over de zorgvuldigheid van informatievoorziening aan Provinciale Staten.

De rekenkamer heeft zich vanwege het karakter van de quickscan terughoudend opgesteld in het trekken van definitieve conclusies, maar de bevindingen zijn wel van dien aard dat belangrijke vraag- en aandachtspunten in de informatievoorziening naar boven zijn gekomen.

De rekenkamer heeft besloten om in 2019 een verdiepend onderzoek uit te voeren naar deze casus.

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde documenten.

Downloads

Onderzoeksbrief Quickscan
downloaden
Verzoek quickscan commissie van (voorbereiding van) onderzoek
downloaden
startnotitie
downloaden
persbericht
downloaden
In this article