Illustratie van ondernemers kijken naar grafieken van de markt

Grip op investeringen gepubliceerd

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering
Kwaliteit openbaar bestuur

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de sturing van de provincie Limburg op een aantal grote investeringsprojecten. Recent zijn extra provinciale middelen aan deze projecten toegekend. De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de provincie nu goed ‘grip’ heeft op deze investeringen, om te zorgen voor maatschappelijk en financieel rendement in de toekomst. Hierin kunnen volgens de rekenkamer stappen worden gezet, waartoe de gepubliceerde rapporten aanbevelingen bevatten.