Groen potlood met daaronder een stukje bouwtekening
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Verkoop van de papierfabriek, bedrijfshal en twee kantoorvilla’s aan Building Marsna B.V.

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Op verzoek van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek (CvO) van Provinciale Staten van Limburg, heeft de Zuidelijke Rekenkamer een quickscan uitgevoerd naar de verkoop van een papierfabriek, bedrijfshal en twee kantoorvilla’s aan Building Marsna B.V. in Meerssen.

De onderzoeksbrief beschrijft het besluitvormingsproces zoals dat vanaf april tot en met september 2018 heeft plaatsgevonden, benoemt de relevante wettelijke kaders en bevat opmerkingen over de zorgvuldigheid van informatievoorziening aan Provinciale Staten.

De rekenkamer heeft zich vanwege het karakter van de quickscan terughoudend opgesteld in het trekken van definitieve conclusies, maar de bevindingen zijn wel van dien aard dat belangrijke vraag- en aandachtspunten in de informatievoorziening naar boven zijn gekomen.

De rekenkamer heeft besloten om in 2019 een verdiepend onderzoek uit te voeren naar deze casus.