Wandelen In Het Heuvellandschap Van Zuid Limburg
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Reflectie op basisrapportage Limburgs Energie Fonds (LEF)

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering

De provincie Limburg biedt via het Limburgs Energie Fonds (LEF) financiële ondersteuning aan kansrijke projecten die verduurzaming binnen de provincie moeten realiseren.

Het fonds werkt op revolverende basis, met een focus op duurzame energieopwekking, energiebesparing, circulaire economie en asbestsanering.
Provinciale Staten van Limburg hebben in het najaar van 2020 besloten apart over de resultaten van het LEF te willen worden geïnformeerd en de Zuidelijke Rekenkamer gevraagd om een reflectie op een basisrapportage die is opgesteld door Gedeputeerde Staten.

De reflectie van de rekenkamer is vastgelegd in twee brieven, die zijn aangeboden aan Provinciale Staten.