Een hand met een boompje waaronder muntstukken liggen

Rapporten onderzoek Investeringsfondsen Noord-Brabant gepubliceerd

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Financiën en bedrijfsvoering

Op 14 juli 2023 werden de rapporten van ons onderzoek naar Investeringsfondsen Noord-Brabant openbaar. Er is een beschrijvend achtergronddocument, dat basisinformatie bevat over (investerings)fondsen en een oordelend document over de kwaliteit van informatie over de investeringsfondsen aan Provinciale Staten met aanbevelingen ter verbetering van de huidige informatie.

De rapporten zijn zo vormgegeven, dat makkelijk kan worden genavigeerd tussen verschillende onderdelen en lagen van informatie.

Onderzoek Sturings- en verantwoordingsinformatie investeringsfondsen