Luchtfoto Koeltoren DSM Met Chemelot Op Achtergrond
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Onderzoek Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Milieu, klimaat & energie

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is een belangrijk instrument om de negatieve effecten van bedrijven op de leefomgeving te beheersen. De rekenkamer heeft daarom onderzoek gedaan naar VTH in de provincie Limburg. In het onderzoek is de kwaliteit van de uitvoering van VTH onderzocht, waarbij specifiek is gekeken naar VTH in het kader van milieu en externe veiligheid. De provincie Limburg is hierbij verantwoordelijk voor ongeveer 200 bedrijven, waarvan zo’n 60 op Chemelot. Vrijwel al deze bedrijven hebben een verhoogde kans op milieuverontreiniging en/of verhoogde risico’s op zware ongevallen.

In december 2022 heeft de rekenkamer het onderzoeksresultaten gepubliceerd. Een belangrijke conclusie van de rekenkamer is dat de uitvoering van VTH kwetsbaarheden laat zien die het gevolg van zijn een minimalistische benadering door de provincie. Ook blijkt dat er in beleid en uitvoering op onderdelen niet wordt doorgepakt. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat de strafrechtelijke handhaving niet op niveau is.

De startnotitie en de publicaties van dit onderzoek zijn hieronder te downloaden. Naast het bestuurlijk rapport en het rapport van bevindingen omvat dit onder meer een visuele samenvatting van het onderzoek op 1 pagina (hand-out).