Witte informatiekubus met een vraagteken en uitroepteken aan alle zijden tegen een blauwe wolkenlucht
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Het schriftelijke vragenrecht van Provinciale Staten

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur

Het schriftelijke vragenrecht is één van de instrumenten waarover leden van Provinciale Staten beschikken om invulling te geven aan hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Dit vragenrecht is gebaseerd op artikel 151, lid 1 van de Provinciewet: ‘Een lid van Provinciale Staten kan Gedeputeerde Staten of de commissaris van de Koning mondeling of schriftelijk vragen stellen’.

Om meer inzicht te krijgen in de toepassing van het schriftelijke vragenrecht in de provincies Limburg en Noord-Brabant heeft de rekenkamer een stage-opdracht geformuleerd.

Deze opdracht bestond uit verschillende onderdelen:

  • Een inventarisatie van het feitelijke gebruik door leden van Provinciale Staten.
  • Een inhoudelijke analyse van de vragen.
  • Een onderzoek naar de ervaringen van leden van Provinciale Staten, griffie en vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie.

Het volledige onderzoek is te lezen in de masterthesis ‘Het recht om af te vragen’.