De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Begrotingsonderzoek 2016

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Financiën en bedrijfsvoering

De forse inspanning die de provincie Limburg in 2015 heeft geleverd om de begroting te verbeteren is zichtbaar in zowel de opzet als de praktijk.
De veranderde spelregels van de begroting zijn over het algemeen een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. De informatie die de begroting bevat, is echter nog voor verbetering vatbaar. Doordat niet altijd helder is wat de provincie in 2016 gaat doen, en door onduidelijke aansluitingen tussen doelen, prestaties en uitgaven kunnen Provinciale Staten hun budgetrecht en hun controlerende en kaderstellende rol nog niet optimaal uitoefenen.

Meer informatie over de conclusies en aanbevelingen en de reactie van Gedeputeerde Staten op rapport kunt u vinden in het Bestuurlijk rapport.

Ook hebben wij, naar aanleiding van een vraag van Provinciale staten, een quick scan uitgevoerd naar de beantwoording door Gedeputeerde Staten van de vraag ‘wat hebben we bereikt?’ in de jaarstukken. Een antwoord op deze vraag kunt u vinden in de brief.