De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Onderzoek Ruimte voor Ruimte

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Natuur & vitaal platteland

De provincie Noord-Brabant kent sinds 2000 een Ruimte voor Ruimte regeling. De regeling is ontstaan ​​vanuit acute mestproblematiek rond de krachtige veehouderij en gaf provincies de kans om sloopkosten van veehouderijbedrijven te compenseren door het bouwen van extra woningen in het buitengebied.

Anno 2021 bestaat de regeling nog en is ook de achterliggende problematiek nog steeds actueel. De Zuidelijke Rekenkamer heeft in haar onderzoek de regeling onderbroken en komt op basis daarvan tot een aantal kritische kanttekeningen bij het succes van de regeling en roept op tot het opnieuw inkaderen van de huidige aanpak. Een wijziging van de Interim omgevingsverordening in april 2022 biedt meer mogelijkheden voor gemeenten en private partijen om in het landelijke gebied woningen te realiseren.