De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Voortgang van de energietransitie Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Milieu, klimaat & energie

In 2018 deed de Zuidelijke Rekenkamer al onderzoek naar dit thema, in een gezamenlijk onderzoek van de vijf provinciale rekenkamers (‘Energie in transitie’).

Sinds 2018 is er al weer veel veranderd. Klimatologische veranderingen zijn steeds concreter voelbaar, de oorlog in Oekraïne heeft ons geconfronteerd met keerzijden van de afhankelijkheid van fossiele energie uit het buitenland en tegelijkertijd is de capaciteit op het zwaarbelaste elektriciteitsnetwerk zeer beperkt.
Voldoende redenen voor de rekenkamer om opnieuw onderzoek te doen naar het onderwerp Energietransitie bij de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Voor de provincie Limburg zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

De provincie heeft sinds 2018 goede stappen gezet bij het in beeld brengen van de voortgang van de energietransitie.
De provincie heeft ervoor gekozen om een eigen koers te varen t.o.v. internationale en landelijke doelstellingen.
PS worden goed geïnformeerd over de voortgang van de specifieke Limburgse doelstellingen.
Limburg bevindt zich in de achterhoede met betrekking tot duurzame energie en de gerealiseerde CO2-reductie is voor een belangrijk deel het gevolg van toerekening van maatregelen buiten de provincie.
De provincie kan meer doen om de energietransitie te bevorderen. Hiervoor moet de provincie een steviger regierol durven pakken in RES-verband en in het voeren van energieplanologie.

Voor meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten daarvan, zie onderstaande stukken.