De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Voortgang van de energietransitie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Milieu, klimaat & energie

In 2018 deed de Zuidelijke Rekenkamer al onderzoek naar dit thema, in een gezamenlijk onderzoek van de vijf provinciale rekenkamers (‘Energie in transitie’).

Sinds 2018 is er al weer veel veranderd. Klimatologische veranderingen zijn steeds concreter voelbaar, de oorlog in Oekraïne heeft ons geconfronteerd met keerzijden van de afhankelijkheid van fossiele energie uit het buitenland en tegelijkertijd is de capaciteit op het zwaarbelaste elektriciteitsnetwerk zeer beperkt.
Voldoende redenen voor de rekenkamer om opnieuw onderzoek te doen naar het onderwerp Energietransitie bij de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Voor de provincie Noord-Brabant zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

De provincie heeft sinds 2018 goede stappen gezet in het in beeld brengen van de voortgang van de energietransitie, aansluitend op landelijke data en methoden.
De provincie is ambitieus in de eigen doelstellingen, maar onvoldoende op koers om deze te realiseren.
Om de eigen doelstellingen te gaan halen, moet de provincie een steviger regierol durven pakken in RES-verband en in het voeren van energieplanologie. Daarvoor heeft de provincie instrumenten, nu gaat het erom die te durven inzetten.
De informatie aan Provinciale Staten is onvoldoende eenduidig en duidelijk, wat het lastig maakt voor Statanleden de voortgang van de energietransitie goed te volgen en de controlerende rol goed te vervullen.

Voor meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten daarvan, zie onderstaande stukken.