Onderzoek Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) provincie Limburg afgerond

De rekenkamer publiceert de resultaten van haar onderzoek naar de uitvoering van VTH op het gebied van milieu en externe veiligheid in de provincie Limburg.

Print
Bestuurlijke behandeling

 

 

Downloads

Rapport van bevindingen
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Hand-out
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article