De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Onderzoek Sturings- en verantwoordingsinformatie investeringsfondsen

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Financiën en bedrijfsvoering

Voor de provincie Noord-Brabant zijn investeringsfondsen een belangrijk instrument om haar ambities te bereiken. Er is hiervoor veel geld beschikbaar gesteld, circa € 500 miljoen, aan de volgende investeringsfondsen:

  1. Innovatiefonds Brabant
  2. Energiefonds Brabant
  3. Brabant C fonds
  4. Groen Ontwikkelfonds Brabant
  5. Breedbandfonds (in 2018 beëindigd)
  6. Leisure Ontwikkel fonds Brabant
  7. Brabant Startup Fonds.

Voor de meeste van deze investeringsfondsen geldt dat het al lang geleden is dat ze zijn ingesteld (2013-2015) en een lange looptijd hebben (tot meer dan 20 jaar).

Het beheer en de uitvoering van de investeringsfondsen is op afstand geplaatst bij verbonden partijen. Deze besluiten over de inzet van de financiële middelen.

Onderzoeksvragen

Wat betekent dit voor de rol van Provinciale Staten (PS)?
Hebben zij nog het overzicht?
Waar worden zij over geïnformeerd en wat zegt deze informatie?
Hoe hebben ze de mogelijkheid om (bij) te sturen?

Om antwoord te geven op zulke vragen voerden we een beschrijvend onderzoek uit om PS te voorzien van basisinformatie over investeringsfondsen en een oordelend onderzoek naar de sturings- en verantwoordingsinformatie over de investeringsfondsen.
Dit laatste betreft een vervolgonderzoek op ons eerdere onderzoek naar de informatievoorziening investeringsfondsen uit 2017.

De resultaten van beide onderzoeken hebben we in juli 2023 gepubliceerd. Hieronder zijn deze rapportages, het persbericht en de startnotitie te vinden.