Zuidelijke Rekenkamer geeft reflectie op basisrapportage Limburgs Energie Fonds (LEF).

De reflectie van de rekenkamer op de basisrapportage is vastgelegd in een brief.

Print
Bestuurlijke behandeling

De provincie Limburg biedt via het Limburgs Energie Fonds (LEF) financiële ondersteuning aan kansrijke projecten die verduurzaming binnen de provincie moeten realiseren. Het fonds werkt op revolverende basis, met een focus op duurzame energieopwekking, energiebesparing, circulaire economie en asbestsanering. Provinciale Staten van Limburg hebben in het najaar van 2020 besloten apart over de resultaten van het LEF te willen worden geïnformeerd en de Zuidelijke Rekenkamer gevraagd om een reflectie op een basisrapportage die is opgesteld door Gedeputeerde Staten. De reflectie van de rekenkamer is vastgelegd in een brief, die is aangeboden aan Provinciale Staten.

Downloads

Brief LEF
Downloaden
In this article