Onderzoek informatieveiligheid en -toegankelijkheid

Zuidelijke Rekenkamer start onderzoek informatieveiligheid en -toegankelijkheid.

Print
Bestuurlijke behandeling

Voor de uitoefening van taken door de overheid is veilige en toegankelijke informatie cruciaal. Recente incidenten laten zien hoe inbreuken op veiligheid het functioneren van overheden en publieke instellingen kan verstoren en zelfs lamleggen. Aan de andere kant is het vanuit democratisch oogpunt belangrijk dat informatie van de overheid voldoende toegankelijk is om inzicht te kunnen krijgen in besluitvorming en daarover verantwoording af te leggen. Zowel veiligheid als toegankelijkheid krijgen aandacht in het onderzoek van de rekenkamer.

Voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek zie de startnotitie.

 

Downloads

Startnotitie
Downloaden
In this article