Onderzoek naar de verkeersveiligheid in provincie Noord-Brabant

De Zuidelijke Rekenkamer start onderzoek naar verkeersveiligheid in de provincie Noord-Brabant.

Print
Bestuurlijke behandeling

Het bestuur van de Zuidelijke Rekenkamer heeft besloten onderzoek uit te voeren naar verkeersveiligheid in de provincie Noord-Brabant. Het onderwerp is aangedragen door Statenleden van de provincie. Vanwege het maatschappelijk belang van het onderwerp en de ambities van het provinciaal bestuur is de keuze voor uitvoering van een rekenkameronderzoek gemaakt. De rekenkamer voert het onderzoek uit in de periode september– december 2020. Na ambtelijk en bestuurlijk wederhoor zullen de definitieve rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten. Dit zal naar verwachting in maart 2021 zijn.

Voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek, zie bijgevoegde startnotitie en persbericht.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article