Onderzoek Verkeersveiligheid provincie Noord-Brabant afgerond

Onderzoek gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersslachtoffers.

Print
Bestuurlijke behandeling

Vanwege het maatschappelijk belang van het onderwerp en een verzoek van Brabantse Statenleden, heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar het verkeersveiligheidsbeleid van de provincie. Het onderzoek heeft zich gericht op de doeltreffendheid en doelmatigheid van maatregelen van de provincie, die gericht zijn op het verbeteren van verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersslachtoffers, in het bijzonder op provinciale wegen. De uitkomsten zijn vastgelegd in een rapport van bevindingen en bestuurlijk rapport, waarop ambtelijk en bestuurlijk wederhoor heeft plaatsgevonden. Genoemde rapporten zijn hier in te zien, alsook het bijbehorende persbericht.

Downloads

Rapport van bevindingen
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Persbericht
Downloaden
Hand-out
Downloaden
In this article