Uitkomsten meta-evaluatie integriteit gepresenteerd

De Zuidelijke Rekenkamer heeft de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek gedeeld met Provinciale Staten van Limburg en toegelicht in een persconferentie.

Print
Bestuurlijke behandeling

Doel van de meta-evaluatie was het reflecteren op de uitkomsten van onderzoeken naar integriteit die afgelopen jaren in de Provincie Limburg zijn uitgevoerd en lessen te trekken voor de toekomst. De bevindingen en conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer zijn te vinden in de hieronder bijgevoegde rapporten.

 

Downloads

Bestuurlijk rapport
Downloaden
Rapport van bevindingen
Downloaden
In this article