Onderzoek Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant afgerond

De Zuidelijke Rekenkamer heeft de regeling geëvalueerd.

Print
Bestuurlijke behandeling

De provincie Noord-Brabant kent sinds 2000 een Ruimte voor Ruimte regeling. De regeling is ontstaan vanuit acute mestproblematiek rond de intensieve veehouderij en gaf provincies de gelegenheid sloopkosten van veehouderijbedrijven te compenseren door het bouwen van extra woningen in het buitengebied. Anno 2021 bestaat de regeling nog en is ook de achterliggende problematiek nog steeds actueel. De Zuidelijke Rekenkamer heeft in haar onderzoek de regeling geëvalueerd en komt op basis daarvan tot een aantal kritische kanttekeningen bij het succes van de regeling en roept op tot het opnieuw inkaderen van de huidige aanpak. De bijbehorende rapporten en persbericht zijn via onderstaande links in te zien

Downloads

Rapport van bevindingen
Downloaden
Bestuurlijk rapport
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article

Gerelateerd