Ruimte voor Ruimte Noord-Brabant

Om de spanning tussen intensieve veehouderij en natuur te verminderen, kent Nederland al enige decennia regelingen om veehouderijen te beëindigen en bijbehorende gebouwen te slopen. Een bestaande regeling daarvoor is de Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling, met een belangrijke rol voor de provincies in de uitvoering. Noord-Brabant is een van de provincies waarvoor een RvR regeling …

Print
Bestuurlijke behandeling

Om de spanning tussen intensieve veehouderij en natuur te verminderen, kent Nederland al enige decennia regelingen om veehouderijen te beëindigen en bijbehorende gebouwen te slopen. Een bestaande regeling daarvoor is de Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling, met een belangrijke rol voor de provincies in de uitvoering. Noord-Brabant is een van de provincies waarvoor een RvR regeling tot stand is gekomen. Het onderzoek dat de Zuidelijke Rekenkamer gaat uitvoeren richt zich op een evaluatie van de bestaande RvR regeling in Noord-Brabant en de lessen die daaruit kunnen worden geleerd voor toekomstige regelingen.

Voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek, zie bijgevoegde startnotitie en persbericht.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article