Muntstukken
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Rekenkamerbrief Greenport Venlo

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

In juli 2022 heeft de rekenkamer een brief uitgebracht over Greenport Venlo. Dit naar aanleiding van vastgoedproblematiek en financiële tegenvallers die in het tweede kwartaal naar boven kwamen.

De rekenkamer heeft de brief op eigen initiatief uitgebracht, aansluitend bij een verkennend onderzoek naar Greenport Venlo in 2021. De rekenkamer heeft de lessen en aandachtspunten die de rekenkamer destijds heeft gegeven vertaald naar de actuele situatie medio 2022. Dit om PS handvatten te geven voor de besprekingen en besluitvorming over Greenport Venlo in het najaar van 2022.

In de brief gaat de rekenkamer in op de inhoudelijke kaderstelling, de financiële betrokkenheid en rollen van de provincie en de informatieverstrekking aan PS. De brief bevat een overzicht van concrete vragen die PS aan GS kunnen stellen over deze onderwerpen en hoe deze in het besluitvormingsproces kunnen worden meegenomen.