Foto van provinciale wel Noord-Brabant
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Onderzoek Verkeersveiligheid

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Economie en mobiliteit

Het onderzoek was gericht op het verbeteren van verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersslachtoffers.

Vanwege het maatschappelijk belang van het onderwerp en een verzoek van Brabantse Statenleden, heeft de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar het verkeersveiligheidsbeleid van de provincie. Het onderzoek heeft zich gericht op de doeltreffendheid en doelmatigheid van maatregelen van de provincie, die gericht zijn op het verbeteren van verkeersveiligheid en het verminderen van verkeersslachtoffers, in het bijzonder op provinciale wegen.

De uitkomsten zijn vastgelegd in een rapport van bevindingen en bestuurlijk rapport, waarop ambtelijk en bestuurlijk wederhoor heeft plaatsgevonden.