Foto van kompas
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Onderzoek Meta-evaluatie

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Kwaliteit openbaar bestuur

Eind 2021 heeft de rekenkamer besloten een meta-evaluatie uit te willen voeren naar integriteit in de provincie Limburg.
In de jaren voorafgaand zijn er verschillende integriteitskwesties geweest, die het vertrouwen in en gezag van het provinciaal openbaar bestuur hebben geschaad. Deze kwesties zijn individueel onderwerp van onderzoek geweest.

In de vorm van een meta-evaluatie heeft de rekenkamer een reflectie willen toevoegen over het geheel van deze onderzoeken:

  • Wat zijn rode draden uit al deze onderzoeken?
  • Wat zijn overkomsten en verschillen?
  • Welke stappen zijn inmiddels gezet?
  • Wat is belangrijk te borgen voor de komende periode?

De meta-evaluatie is medio 2022 gestart en aan het eind van dat jaar zijn het rapport van bevindingen en bestuurlijk rapport aangeboden voor wederhoor.

De daadwerkelijke publicatie en behandeling van de opgeleverde rapporten heeft inmiddels plaatsgevonden begin 2023.

In het bestuurlijk rapport en rapport van bevindingen gaat de rekenkamer in op het belang van de morele naast de juridische benadering van integriteit, tegenwicht en tegenspraak, transparantie en verantwoording en bestuurlijk voorbeeldgedrag. Op deze hoofdthema’s worden conclusies en aanbevelingen gedaan. Naast deze inhoudelijke conclusies en aanbevelingen bevat het rapport van de rekenkamer ook nog enkele conclusies en aanbevelingen over het doen van integriteitsonderzoek.