De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Monumenten- en archeologiebeleid Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Cultuur en welzijn

Begin 2016 hebben Gedeputeerde Staten de nieuwe Erfgoednota aan Provinciale Staten voorgelegd. Ter voorbereiding hierop, en ter ondersteuning bij het uitoefenen van de controlerende rol van Provinciale Staten bij de uitvoering van het monumenten- en archeologiebeleid, heeft de rekenkamer een verkennend onderzoek uitgevoerd.

De aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan aan de provincie vindt u in onderstaande onderzoeksbrief.