foto van groen grastapijt
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Vervolgonderzoek Kwaliteit Natuurcompensatie Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Milieu, klimaat & energie
Natuur & vitaal platteland

De provincie Limburg zorgt ervoor dat de uitvoering van natuurcompensatie beter verloopt dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit dit onderzoek in vervolg op eerder onderzoek uit 2009. Ook de opdrachten van Provinciale Staten naar aanleiding van het eerdere rekenkameronderzoek zijn door Gedeputeerde Staten in belangrijke mate uitgevoerd.

In het vervolgonderzoek ging de rekenkamer na of de provincie er in de periode 2008-2013 in is geslaagd om te waarborgen dat op een juiste wijze uitvoering gegeven wordt aan de compensatie-eis.

Meer informatie vindt u in bijgevoegde documenten.