Bos Met Bomen Van Bovenaf
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Kwaliteit Natuurcompensatie Limburg

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Natuur & vitaal platteland

2009: De provincie Limburg ziet onvoldoende toe op een goede uitvoering van de compensatie van aangetaste, beschermde natuur. Dat is de hoofdconclusie van het onderzoek naar de kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Limburg.

Door onderzoek is vastgesteld dat er binnen de provincie Limburg sprake is van een helder beleidskader en dat er door de ambtelijke organisatie goede stappen zijn gezet om de provinciale taken met betrekking tot natuurcompensatie in te vullen. Er is echter onvoldoende aandacht voor toezicht.

Niet alleen het beleid van de provincie is onderzocht, maar er is ook gekeken naar de manier waarop zij haar taken in de praktijk uitvoert. Daarvoor zijn zowel dossiers onderzocht als veldonderzoeken verricht. De conclusie is dat bij de meeste projecten waarbij natuurcompensatie moet plaatsvinden, niet of onvoldoende wordt voldaan aan een aantal essentiële eisen. Het betreft voornamelijk het opstellen van een compensatieplan, het ondertekenen van de compensatieovereenkomst door de provincie, het planologisch beschermen van de compensatielocatie in een bestemmingsplan en het verrichten van veldcontroles door de provincie.