Muntstukken
De volledige rapporten bekijken?
De volledige rapporten bekijken?
Gepubliceerd

Informatievoorziening investeringsfondsen

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Kwaliteit openbaar bestuur

De provincie Noord-Brabant heeft in 2013/2014 € 500 miljoen opzij gezet in fondsen op de terreinen cultuur, natuur, energie, innovatie en breedband.
Provinciale Staten hebben via de Programmaraad de rekenkamer gevraagd om een onderzoek naar de informatievoorziening door Gedeputeerde Staten en de Fondsen. Het onderzoek richtte zich op de investeringsfondsen (Innovatie-, Energie-, Breedband-, Groen Ontwikkel- en Brabant C Fonds) vanaf de instelling tot en met eind 2016.
Het rapport is op 7 april aangeboden aan de voorzitter van de Brabantse Programmaraad.

Provinciale Staten worden door Gedeputeerde Staten op de afgesproken momenten en gedeeltelijk via de afgesproken indicatoren geïnformeerd over de uitvoering en voortgang van de investeringsfondsen. Toch leidt de huidige informatievoorziening aan Provinciale Staten ertoe dat zij hun budgetrecht, hun controlerende rol en hun kaderstellende rol niet optimaal kunnen uitoefenen. De voortgangsinformatie aan Provinciale Staten is inhoudelijk nog op enkele punten voor verbetering vatbaar. Dit geldt voornamelijk voor het Brabant C fonds, het Groen Ontwikkelfonds en de informatievoorziening over de revolverendheid.

Een belangrijk verbeterpunt is dat niet altijd helder is wat bereikt is of wat de stand van zaken is. Dat is deels het geval omdat niet alle afgesproken indicatoren aan de orde komen, deels omdat bij sommige indicatoren, zoals bij revolverendheid, pas over enkele jaren inzicht in de voortgang kan worden verschaft.

Meer informatie vindt u in het te downloaden bestuurlijk rapport en het rapport van bevindingen.