Onderzoek meta evaluatie integriteit provincie Limburg gestart

In het verlengde van recente onderzoeken naar integriteit en bestuurscultuur in de provincie Limburg, voert de rekenkamer een meta evaluatie uit.

Print
Bestuurlijke behandeling

Doel is lessen te trekken uit de uitgevoerde onderzoeken en handvatten mee te geven voor de borging van integriteit en goed bestuur in de toekomst.

Voor meer informatie over het onderzoek zie bijgevoegde startnotitie en persbericht.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article