Onderzoek informatieveiligheid en -toegankelijkheid provincie Noord-Brabant afgerond

Zuidelijke rekenkamer publiceert rapporten informatieveiligheid en -toegankelijkheid Noord-Brabant

Print
Bestuurlijke behandeling

Goed informatiebeheer is een belangrijke voorwaarde voor goed overheidsbeleid. Aan de ene kant moet informatie veilig worden beheerd, aan de andere kant toegankelijk genoeg. De rekenkamer onderzocht beide aspecten voor de provincie Noord-Brabant. Bij het onderwerp veiligheid stond centraal de doorwerking van aanbevelingen die we hebben gedaan in 2018, bij toegankelijkheid het aan de hand van casuïstiek opsporen van knelpunten. Voor het onderwerp informatieveiligheid is hieronder het bestuurlijk rapport en bijbehorend rapport van bevindingen te vinden. Voor toegankelijkheid is volstaan met een rapport van bevindingen vanwege het verkennend karakter van het onderzoek. Wel is bij dat onderdeel nog een rapport als bijlage opgenomen van onderzoek dat de zuidelijke rekenkamer heeft uitgevoerd in samenwerking met andere rekenkamers.

 

Downloads

Rapport van bevindingen Informatieveiligheid
Downloaden
Bestuurlijk rapport Informatieveiligheid
Downloaden
Rapport van bevindingen Informatietoegankelijkheid
Downloaden
Nota van bevindingen Wob
Downloaden
In this article