Buitenkraan met hek op de achterzijde

Onderzoek drinkwater provincie Noord-Brabant gepubliceerd

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

Drinkwater in gedrang

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de drinkwatervoorziening voor de provincie Noord-Brabant. Het onderzoek maakt duidelijk dat de tijd van overvloed voorbij is en de drinkwatervoorziening in het gedrang kan komen als er geen omslag in het beleid en de uitvoering plaatsvindt. De provincie Noord-Brabant is zich bewust van de noodzaak daartoe, maar de uitvoering moet volgens de rekenkamer met meer urgentie worden opgepakt.