Buitenkraan met hek op de achterzijde
De volledige rapporten bekijken?
Download de onderzoeksrapporten of onze mediakit.
Gepubliceerd

Onderzoek drinkwater provincie Noord-Brabant

Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

Resultaten onderzoek drinkwater provincie Noord-Brabant

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de drinkwatervoorziening voor de provincie Noord-Brabant. Aanleiding vormen signalen dat deze voorziening steeds meer onder druk staat. In de periode november 2023 – juni 2024 heeft de rekenkamer documenten en gegevens over het beleid en de uitvoering van de provincie Noord-Brabant geanalyseerd, relevante wetten en richtlijnen bestudeerd, vertegenwoordigers van de provincie, een waterschap, drinkwaterbedrijven, een omgevingsdienst en landelijke instellingen geraadpleegd, een werkbezoek gebracht aan een drinkwaterbedrijf en landelijke en internationale studies geraadpleegd.

 

De hoofdpunten die volgen uit het onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer zijn:

1. De situatie rond drinkwater in Noord-Brabant is zodanig urgent, dat de leveringszekerheid op zowel korte als lange termijn in het geding kan komen.
2. Er is sprake van toenemende spanningen en tegenstrijdigheden tussen verschillende beleidsterreinen en belangengroepen rondom grondwater
3. De provincie toont zich bewust van de noodzaak tot een omslag, maar de uitvoering blijft achter, waardoor doelen onvoldoende worden behaald
4. De informatievoorziening aan Provinciale Staten (PS) over specifiek drinkwater is onvoldoende duidelijk en scherp

Voor meer informatie over het onderzoek en de uitkomsten daarvan, zie onderstaande stukken: