Buitenkraan met hek op de achterzijde

Onderzoek Drinkwater gestart

Vlag van de provincie Limburg
Limburg
Vlag van de provincie Noord Brabant
Noord Brabant
Ruimtelijke ordening, water, wonen

Op 30 oktober 2023 stelde de Zuidelijke Rekenkamer de startnotitie Drinkwater provincies Limburg en Noord-Brabant vast. In november wordt het onderzoek voor de provincie Noord-Brabant in uitvoering genomen. Het onderzoek voor Limburg start begin 2024.

Lees verder Onderzoek Drinkwater provincies Noord-Brabant en Limburg