Onderzoek naar de realisatie van natuurdoelstellingen in de Peelvenen

De Zuidelijke Rekenkamer start onderzoek voor de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Print
Bestuurlijke behandeling

De Zuidelijke Rekenkamer start met onderzoek naar de realisatie van natuurdoelstellingen in de Peelvenen. Het betreft een gebied met bijzondere kenmerken en is als onderwerp voor onderzoek mede aangedragen door Statenleden van Limburg en Noord-Brabant. De rekenkamer voert het onderzoek uit in de periode april – oktober 2021. Na ambtelijk en bestuurlijk wederhoor zullen de definitieve rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten en gepubliceerd. Dit zal naar verwachting in december 2021 zijn.

Voor meer informatie over de inhoud van het onderzoek, zie bijgevoegde startnotitie en persbericht.

Downloads

Startnotitie
Downloaden
Persbericht
Downloaden
In this article